ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย The Star 8

Published กุมภาพันธ์ 27, 2012 by The Star 8

ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย The Star 8

โดม The Star 8

The Star 8 หมายเลข 1 โดม The Star 8 จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม
เกิดวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2534 อายุ 20 ปี
ส่วนสูง 174 เซนติเมตร น้ำหนัก 98 กิโลกรัม
เรียนปี2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 1 โดม The Star 8

ฮั่น The Star 8

The Star 8 หมายเลข 2 ฮั่น The Star 8 อิสริยะ ภัทรมานพ
เกิดวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531 อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 72 กิโลกรัม
เรียนปวช.ปี3 สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 2 ฮั่น The Star 8

เฟรม The Star 8

The Star 8 หมายเลข 3 เฟรม The Star 8 ศุภัคชญา สุขใบเย็น
เกิดวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2537 อายุ 17 ปี
ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 46 กิโลกรัม
เรียนปี1คณะนิเทศศาสตร์ เอกการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 3 เฟรม The Star 8

แคน The Star 8

The Star 8 หมายเลข 4 แคน The Star 8 อติรุจ กิตติพัฒนะ
เกิดวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 อายุ 20 ปี
ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 58 กิโลกรัม
เรียนปีที่3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 4 แคน The Star 8

สต๊อป The Star 8

The Star 8 หมายเลข 5 สต๊อป The Star 8 วริษฐา จตุรภุช
เกิดวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2535 อายุ 19 ปี
ส่วนสูง 161 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม
เรียนปี1 คณะSIITวิศวคอมพิวเตอร์IT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 5 สต๊อป The Star 8

สมาย The Star 8

The Star 8 หมายเลข 6 สมาย The Star 8 โสรญา ฐิตะวชิระ
เกิดวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 อายุ 16 ปี
ส่วนสูง 157 เซนติเมตร น้ำหนัก 43 กิโลกรัม
เรียน ม.4วิทย์คณิต โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 6 สมาย The Star 8

ฮัท The Star 8

The Star 8 หมายเลข 7 ฮัท The Star 8 จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร
เกิดวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 อายุ 20 ปี
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 65 กิโลกรัม
เรียนปีที่2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 7 ฮัท The Star 8

แกงส้ม The Star 8

The Star 8 หมายเลข 8 แกงส้ม The Star 8 ธนทัต ชัยอรรถ
เกิดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2535 อายุ 19 ปี
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 69 กิโลกรัม
เรียนปี2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ติดตามข้อมูลรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่
The Star 8 หมายเลข 8 แกงส้ม The Star 8

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ The Star 8

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: